Koleksi Soalan Matematik Tahun 3 KSSR


Koleksi Soalan Matematik Tahun 3 berpandukan PBS dan Unit Sukatan Mata Pelajaran Matematik KSSR Tahun 3. Download Soalan M3 atau Instrumen PBS sebagai Ujian Bulanan, Soalan Peperiksaan, Bahan Latihan tambahan dalam menilai perkembagan pembelajaran murid. Instrumen PBS Matematik Tahun 3 ini merupakan Inovasi dari Buku Teks yang dugunakan dalam peroses pembelajaran dan pengajaran harian.

Koleksi Soalan Matematik Tahun 3 KSSR

Instrumen disertakan bersama Rujukan Tahap  Pentaksiran Berasaskan Sekolah sepertimana yang terkandung dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah. Perkongsian 88 Lembaran Kerja Soalan Matematik yang diterbitkan oleh Pengeluar Buku Cemerlang untuk manfaat para guru dan murid-murid seluruh Malaysia. Untuk Download Sila Click link Muat Turun dibawah.
Instrumen 01 – Rujukan: B1 D1 E1
Unit 1: Nombor Hingga 10 000 (Buku Teks Jilid 1: m/s 1 ­ 3, 1)
Muat Turun

Instrumen 02 – Rujukan: B1 D2 E1
Unit 1: Nombor Hingga 10 000 (Buku Teks Jilid 1: m/s 3, 2)
Muat Turun

Instrumen 03 – Rujukan: B2 D1 E1
Unit 1: Nombor Hingga 10 000 (Buku Teks Jilid 1: m/s 4, 3)
Muat Turun

Instrumen 04 – Rujukan: B1 D2 E1
Unit 1: Nombor Hingga 10 000 (Buku Teks Jilid 1: m/s 5 ­ 6, 4)
Muat Turun

Instrumen 05 – Rujukan: B2 D1 E1

Unit 1: Nombor Hingga 10 000 (Buku Teks Jilid 1: m/s 5 ­ 6, 5)
Muat Turun

Instrumen 6 – Rujukan: B1 D1 E1
Unit 1: Nombor Hingga 10 000 (Buku Teks Jilid 1: m/s 7-8, 6)
Muat Turun

Instrumen 7 – Rujukan: B1 D2 E1
Unit 1: Nombor Hingga 10 000 (Buku Teks Jilid 1: m/s 7-8, 7)
Muat Turun

Instrumen 8 – Rujukan: B2 D2 E1

Unit 1: Nombor Hingga 10 000 (Buku Teks Jilid 1: m/s 9-11, 8)
Muat Turun

Instrumen 9 – Rujukan: B2 D2 E2
Unit 1: Nombor Hingga 10 000 (Buku Teks Jilid 1: m/s 12, 9)
Muat Turun

Instrumen 10 – Rujukan: B3 D2 E1
Unit 1: Nombor Hingga 10 000 (Buku Teks Jilid 1: m/s 14-16, 10)
Muat Turun

Instrumen 11- Rujukan: B3 D3 E1
Unit 1: Nombor Hingga 10 000 (Buku Teks Jilid 1: m/s 17, 11)
Muat Turun

Instrumen 12 – Rujukan: B6 D1 E1
Unit 1: Nombor Hingga 10 000 (11)
Muat Turun

Instrumen 13 – Rujukan: B3 D1 E1
Unit 2: Tambah (Buku Teks Jilid 1: m/s 19-26, 13)
Muat Turun

Instrumen 14 – Rujukan: B3 D1 E1
Unit 2: Tambah (Buku Teks Jilid 1: m/s 27-30, 14)
Muat Turun

Instrumen 15 – Rujukan: B4 D1 E1
Unit 2: Tambah (Buku Teks Jilid 1: m/s 32-33, 15)
Muat Turun

Instrumen 16 – Rujukan: B5 D1 E1 B5 D1 E2
Unit 2: Tambah (16)
Muat Turun

Instrumen 17 – Rujukan: B3 D1 E2
Unit 2: Tolak (Buku Teks Jilid 1: m/s 35-43, 17)
Muat Turun

Instrumen 18 – Rujukan: B3 D1 E2
Unit 3: Tolak (Buku Teks Jilid 1: m/s 44-46, 18)
Muat Turun

Instrumen 19 – Rujukan: B4 D1 E2
Unit 3: Tolak (Buku Teks Jilid 1: m/s 48-49, 19)
Muat Turun

Instrumen 20 – Rujukan: B5 D1 E1
Unit 3: Tolak (20)
Muat Turun

Instrumen 21 – Rujukan: B5 D1 E2
Unit 3: Tolak (21)
Muat Turun

Instrumen 22 – Rujukan: B6 D1 E1
Unit 3: Tolak (22)
Muat Turun

Instrumen 23 – Rujukan: B3 D1 E3
Unit 4: Darab (Buku Teks Jilid 1: m/s 61, 23)
Muat Turun

Instrumen 24 – Rujukan: B3 D1 E4
Unit 4: Darab (Buku Teks Jilid 1: m/s 62-66, 24)
Muat Turun

Instrumen 25 – Rujukan: B4 D1 E3
Unit 4: Darab (Buku Teks Jilid 1: m/s 68-69, 25)
Muat Turun

Instrumen 26 – Rujukan: B5 D1 E1 B5 D1 E2
Unit 4: Darab (26)
Muat Turun

Instrumen 27 – Rujukan: B3 D1 E5
Unit 5: Bahagi (Buku Teks Jilid 1: m/s 83, 27)
Muat Turun

Instrumen 28 – Rujukan: B3 D1 E6
Unit 5: Bahagi (Buku Teks Jilid 1: m/s 84-90, 28)
Muat Turun

Instrumen 29 – Rujukan: B4 D1 E4
Unit 5: Bahagi (Buku Teks Jilid 1: m/s 92-93, 29)
Muat Turun

Instrumen 30 – Rujukan: B5 D1 E1 B5 D1 E2
Unit 5: Bahagi (30)
Muat Turun

Instrumen 32 – Rujukan: B2 D3 E2
Unit 6: Pecahan (Buku Teks Jilid 1: m/s 95-97, 32)
Muat Turun

Instrumen 33 – Rujukan: B3 D4 E1
Unit 6: Pecahan (Buku Teks Jilid 1: m/s 98-99, 33)
Muat Turun

Instrumen 34 – Rujukan: B3 D4 E2
Unit 6: Pecahan (Buku Teks Jilid 1: m/s 100-101, 34)
Muat Turun

Instrumen 35 – Rujukan: B2 D4 E1
Unit 7: Perpuluhan (Buku Teks Jilid 1: m/s 103-104, 35)
Muat Turun

Instrumen 36 – Rujukan: B2 D4 E2
Unit 7: Perpuluhan (Buku Teks Jilid 1: m/s 103-104, 36)
Muat Turun

Instrumen 37 – Rujukan: B3 D5 E1
Unit 7: Perpuluhan (Buku Teks Jilid 1: m/s 104, 37)
Muat Turun

Instrumen 38 – Rujukan: B3 D5 E2
Unit 7: Perpuluhan (Buku Teks Jilid 1: m/s 105-106, 38)
Muat Turun

Instrumen 39 – Rujukan: B3 D5 E3
Unit 7: Perpuluhan (Buku Teks Jilid 1: m/s 107, 39)
Muat Turun

Instrumen 40 – Rujukan: B6 D1 E1
Unit 7: Perpuluhan (40)
Muat Turun

Instrumen 41 – Rujukan: B1 D3 E1

Unit 8: Peratus (Buku Teks Jilid 1: m/s 109, 41)
Muat Turun

Instrumen 42 – Rujukan: B2 D5 E1
Unit 8: Peratus (Buku Teks Jilid 1: m/s 110-111, 42)
Muat Turun

Instrumen 43 – Rujukan: B3 D6 E1
Unit 8: Peratus (Buku Teks Jilid 1: m/s 112-113, 43)
Muat Turun

Instrumen 44 – Rujukan: B3 D6 E1
Unit 8: Peratus (Buku Teks Jilid 1: m/s 112-113, 44)
Muat Turun

Instrumen 45 – Rujukan: B2 D6 E1
Unit 9: Wang (Buku Teks Jilid 2: m/s 1-2, 45)
Muat Turun

Instrumen 46 – Rujukan: B3 D1 E7
Unit 9: Wang (Buku Teks Jilid 2: m/s 3-4, 46)
Muat Turun

Instrumen 47 – Rujukan: B3 D1 E7
Unit 9: Wang (Buku Teks Jilid 2: m/s 5-6, 47)
Muat Turun

Instrumen 48 – Rujukan: B3 D1 E8
Unit 9: Wang (Buku Teks Jilid 2: m/s 7-8, 48)
Muat Turun

Instrumen 49 – Rujukan: B3 D1 E8
Unit 9: Wang (Buku Teks Jilid 2: m/s 9-10, 49)
Muat Turun

Instrumen 50 – Rujukan: B3 D1 E9
Unit 9: Wang (Buku Teks Jilid 2: m/s 11-12, 50)
Muat Turun

Instrumen 51 – Rujukan: B3 D1 E10
Unit 9: Wang (Buku Teks Jilid 2: m/s 13-14, 51)
Muat Turun

Instrumen 52 – Rujukan: B4 D1 E5
Unit 9: Wang (Buku Teks Jilid 1: m/s 16-17, 52)
Muat Turun

Instrumen 53 – Rujukan: B5 D1 E1
Unit 9: Wang (53)
Muat Turun

Instrumen 54 – Rujukan: B5 D1 E2

Unit 9: Wang (54)
Muat Turun

Instrumen 55 – Rujukan: B2 D7 E2
Unit 10: Masa dan Waktu (Buku Teks Jilid 2: m/s 19-20, 55)
Muat Turun

Instrumen 56 – Rujukan: B2 D7 E2
Unit 10: Masa dan Waktu (Buku Teks Jilid 2: m/s 23, 56)
Muat Turun

Instrumen 57 – Rujukan: B2 D7 E1
Unit 10: Masa dan Waktu (Buku Teks Jilid 2: m/s 24-26, 57)
Muat Turun

Instrumen 58 – Rujukan: B3 D1 E11
Unit 10: Masa dan Waktu (Buku Teks Jilid 2: m/s 27-28, 58)
Muat Turun

Instrumen 59 – Rujukan: B3 D1 E12
Unit 10: Masa dan Waktu (Buku Teks Jilid 2: m/s 29-30, 59)
Muat Turun

Instrumen 60 – Rujukan: B3 D1 E13
Unit 10: Masa dan Waktu (Buku Teks Jilid 2: m/s 31-32, 60)
Muat Turun

Instrumen 61 – Rujukan: B4 D1 E6
Unit 10: Masa dan Waktu (Buku Teks Jilid 2: m/s 34-35, 61)
Muat Turun

Instrumen 62 – Rujukan: B5 D1 E1 B5 D1 E2
Unit 10: Masa dan Waktu (62)
Muat Turun

Instrumen 63 – Rujukan: B2 D7 E1
Unit 11: Panjang (Buku Teks Jilid 2: m/s 37, 63)
Muat Turun

Instrumen 64 – Rujukan: B3 D1 E11
Unit 11: Panjang (Buku Teks Jilid 2: m/s 39-40, 64)
Muat Turun

Instrumen 65 – Rujukan: B3 D1 E12
Unit 11: Panjang (Buku Teks Jilid 2: m/s 41-42, 65)
Muat Turun

Instrumen 66 – Rujukan: B3 D1 E13
Unit 11: Panjang (Buku Teks Jilid 2: m/s 43-46, 66)
Muat Turun

Instrumen 67 – Rujukan: B4 D1 E6
Unit 11: Panjang (Buku Teks Jilid 2: m/s 48-49, 67)
Muat Turun

Instrumen 62 – Rujukan: B5 D1 E1 B5 D1 E2
Unit 11: Panjang (68)
Muat Turun

Instrumen 69 – Rujukan: B2 D7 E1
Unit 12: Jisim (Buku Teks Jilid 2: m/s 51, 69)
Muat Turun

Instrumen 70 – Rujukan: B3 D1 E11
Unit 12: Jisim (Buku Teks Jilid 2: m/s 53-54, 70)
Muat Turun

Instrumen 71 – Rujukan: B3 D1 E12
Unit 12: Jisim (Buku Teks Jilid 2: m/s 55-56, 71)
Muat Turun

Instrumen 72 – Rujukan: B3 D1 E13
Unit 12: Jisim (Buku Teks Jilid 2: m/s 57-60, 72)
Muat Turun

 Instrumen 73 – Rujukan: B4 D1 E6
Unit 12: Jisim (Buku Teks Jilid 2: m/s 62-63, 73)
Muat Turun

Instrumen 74 – Rujukan: B5 D1 E1 B5 D1 E2
Unit 12: Jisim (74)
Muat Turun

Instrumen 75 – Rujukan: B2 D7 E1
Unit 13: Isi Padu Cecair (Buku Teks Jilid 2: m/s 65, 75)
Muat Turun

Instrumen 76 – Rujukan: B3 D1 E11
Unit 13: Isi Padu Cecair (Buku Teks Jilid 2: m/s 67-68, 76)
Muat Turun

Instrumen 77 – Rujukan: B3 D1 E12
Unit 13: Isi Padu Cecair (Buku Teks Jilid 2: m/s 69-70, 77)
Muat Turun

Instrumen 78 – Rujukan: B3 D1 E13
Unit 13: Isi Padu Cecair (Buku Teks Jilid 2: m/s 71-74, 78)
Muat Turun

Instrumen 79 – Rujukan: B4 D1 E6
Unit 13: Isi Padu Cecair (Buku Teks Jilid 2: m/s 76-77, 79)
Muat Turun

Instrumen 80 – Rujukan: B5 D1 E1 B5 D1 E2
Unit 13: Isi Padu Cecair (80)
Muat Turun

Instrumen 81 – Rujukan: B1 D4 E1
Unit 14: Bentuk (Buku Teks Jilid 2: m/s 79, 81)
Muat Turun

Instrumen 82 – Rujukan: B2 D8 E1
Unit 14: Bentuk (Buku Teks Jilid 2: m/s 80-82, 82)
Muat Turun

Instrumen 83 – Rujukan: B1 D4 E1
Unit 14: Bentuk (Buku Teks Jilid 2: m/s 83, 83)
Muat Turun

Instrumen 84 – Rujukan: B2 D8 E1
Unit 14: Bentuk (Buku Teks Jilid 2: m/s 84, 84)
Muat Turun

Instrumen 85 – Rujukan: B3 D7 E1
Unit 14: Isi Padu Cecair (Buku Teks Jilid 2: m/s 86-87, 85)
Muat Turun

Instrumen 86 – Rujukan: B6 D1 E1

Unit 14: Bentuk (86)
Muat Turun

Instrumen 87 – Rujukan: B3 D8 E1
Unit 15: Data (Buku Teks Jilid 2: m/s 90-91, 87)
Muat Turun

Instrumen 88 – Rujukan: B5 D1 E2
Unit 15: Data (88)
Muat Turun

Inovasi PBS Matematik Tahun 3 KSSR

Perkongsian Soalan Matematik Sekolah Rendah. Semua dokumen-dokumen di atas hanyalah perkongsian dan hebahan dari Laman Hootoh Blog. Bahan Muat Turun adalah percuma. Dokumen adalah ulang siar dan host asal iaitu Cemerlang. Semua penggunaan atau pengeluaran semula bahan untuk mendapatkan keuntungan adalah dilarang. Manakala urusan lanjut dan penghargaan boleh terus ke pemilik asal. Hootoh Tudia tiada sebarang kepentingan pribadi dan Perkongsian ini semata-mata bertujuan untuk perkembangan ilmu dan kecemerlangan pendidikan. Untuk Download Soalan Dunia Sains dan Teknologi Tahun 3 sila ke Instrumen DST Thn 3.

Source: Koleksi Soalan Matematik Tahun 3 KSSR
Permalink: http://www.hootoh.my/2014/10/koleksi-soalan-matematik-tahun-3-kssr.html

Pindaan Nama Sekolah Seni Malaysia


Pertukaran Nama Sekolah Seni Kuching dan Sekolah Seni Johor Bahru kepada Sekolah Seni Malaysia Johor dan Sekolah Seni Malaysia Sarawak. Perubahan Nama dan Makluman Pindaan nama (SSEM) Sekolah Seni Malaysia ini Merujuk Memo antara Bahagian yang dihantar oleh Bahagian Pendidikan Swasta kepada Bahagian Kokurikulum dan Kesenian yang bertarikh 21 October 2014.

Pindaan Nama Sekolah Seni Malaysia

Bersama ini disertakan Sijil Daftar bagi dua (2) buah Sekolah Seni iaitu Sekolah Seni Malaysia Johor dan Sekolah Seni Malaysia Sarawak yang telah dibuat pindaan nama untuk simpanan dan rekod. Untuk Simpanan, Click untuk Download Pertukaran nama SSEM PDF Format

Pindaan Nama Sekolah Seni Malaysia

Pindaan Nama Sekolah Seni Malaysia

Pertukaran nama SSEM

 • Sekolah Seni Kuching kepada Sekolah Seni Malaysia Serawak
 • Sekolah Seni Johor Bahru kepada Sekolah Seni Malaysia Johor

E-SSeM Aplikasi Permohonan ke Sekolah Seni Malaysia

Aplikasi Permohonan ke Sekolah Seni Malaysia e-SSeM. Apa itu Sekolah Seni Malaysia (SSeM). Konsep dan Definisi, Visi dan Misi, Objektif, Falsafah dan Syarat Kemasukan Sekolah Seni Malaysia. Maklumat selengkapnya mengenai Penubuhan, Sejarah dan Latarbelakang Sekolah Seni Malaysia sila ke SSeM. Baca selanjutnya Cara Permohonan Sekolah Seni Malaysia. #SSEM Update

Source: Pindaan Nama Sekolah Seni Malaysia
Permalink: http://www.hootoh.my/2014/10/pindaan-nama-sekolah-seni-malaysia.html

Takwim Persekolahan 2015 KPM


Takwim Persekolahan Tahun 2015 oleh KPM Kementerian Pelajaran Malaysia. Download Takwim Sekolah 2015. Perincian Hari Persekolahan, Tarikh Cuti Sekolah mengikut penggal persekolahan di Malaysia. Rancang aktiviti pembelajaran merujuk Takwim Sekolah 2015

Takwim Persekolahan Kumpulan A 2015 dan Cuti Penggal

Perincian hari persekolahan mengikut penggal dan Tarikh Cuti Sekolah Tahun 2015 Bagi Kumpulan A Sekolah-sekolah di Negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu.Merujuk Takwim Persekolahan 2015 dan Takwim Cuti Sekolah 2015 yang dikeluarkan oleh KPM.
Takwim Persekolahan 2015 KPM

Takwim Persekolahan Kumpulan B 2015 dan Cuti Penggal

Perincian hari persekolahan mengikut penggal dan Tarikh Cuti Sekolah Tahun 2015 Bagi Kumpulan B: Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak,Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Sabah, Sarawak,Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Merujuk Takwim Persekolahan 2015 dan Takwim Cuti Sekolah 2015 yang dikeluarkan oleh KPM.

Takwim Persekolahan 2015 KPM

Download Takwim Sekolah dan Cuti Penggal 2015

Takwim Persekolahan 2015 dan Takwim Cuti Sekolah 2015 – Persediaan awal dan perancanggan Tahun 2015. Tarikh dan Jadual lengkap Penggal Persekolahan dan Takwim Cuti Sekolah 2015 (KPM) Kementerian Pelajaran Malaysia. Muat Turun di Download Takwim Sekolah 2015 dan Cuti Penggal Persekolahan. Semoga bermanfaat untuk semua. Rujuk Takwim terdahulu di Takwim Sekolah 2014 #Takwim2015

Source: Takwim Persekolahan 2015 KPM
Permalink: http://www.hootoh.my/2014/10/takwim-persekolahan-2015-kpm.html

Bajet 2015 Tema Ekonomi Keperluan Rakyat


Intipati Bajet 2015 dari Perbentangan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak di Dewan Rakyat hari ini. Perancangan Belanjawan Negara 2015 adalah bersifat Pro-Rakyat dan akan mengurangkan kebimbangan mengenai kos sara hidup yang meningkat. Bertemakan Ekonomi Keperluan Rakyat, maka dalam National Budget 2015, Kerajaan memperuntukkan sejumlah RM273.9 bilion bagi Budget 2015, peningkatan sebanyak RM9.8 bilion berbanding Bajet Tahun 2014. RM223.4 bilion bagi perbelanjaan mengurus dan RM50.5 bilion untuk pembangunan pembangunan. RM4.9 bilion disalurkan untuk Keperluan Rakyat melalui Pakej-Pakej Bantuan (Tambahan BRIM dan sebagainya).

Bajet 2015 Tema Ekonomi Keperluan Rakyat

Tujuh Strategi Bajet 2015

 1. Memperkukuhkan pertumbuhan ekonomi
 2. Memantapkan tadbir urus fiskal
 3. Mengupaya modal insan dan keusahawanan
 4. Memperkasa agenda Bumiputera
 5. Memartabatkan peranan wanita
 6. Membangunkan program transformasi belia negara
 7. Mensejahtera rakyat

Peruntukkan Mengurus (RM223.4 bilion)

 • RM65.6 bilion untuk emolumen
 • RM38.1 bilion untuk perkhidmatan dan bekalan
 • RM116.54 bilion untuk pemberian dan kenaan bayaran tetap
 • RM1.5 bilion bagi pembelian aset
 • RM1.8 bilion bagi perbelanjaan lain

Peruntukan Pembangunan (RM50.5 bilion)

 • RM29.3 bilion untuk  sektor ekonomi
 • RM12.6 bilion bagi sektor sosial
 • RM4.9 bilion untuk sektor keselamatan
 • RM1.7 bilion untuk sektor pentadbiran am
 • RM2.0 bilion bagi simpanan luar jangka

Yakin Malaysia Boleh Mencapai Pertumbuhan Ekonomi Kukuh

Menteri Kewangan Malaysia iaitu Najib Razak Yakin Malaysia boleh mencapai Pertumbuhan Ekonomi kukuh pada kadar antara 5.5 peratus dan 6.0 peratus tahun 2014 yang akan meningkatkan defisit fiskal. Defisit Fiskal dijangka berkurangan daripada 6.7 peratus pada 2009 kepada 3.9 peratus pada tahun 2013. Dijangka akan terus berkurangan kepada 3.5 peratus daripada keluaran dalam negara kasar pada tahun 2014 ini.

Prestasi Malaysia Paling Tinggi di Asean

Ekonomi negara tumbuh dengan amat positif dalam semua sektor dan mencatatkan KDNK sebanyak 6.3 peratus. Pertumbuhan Luar Biasa ini menjadikan Prestasi Malaysia adalah yang paling tinggi dalam kalangan negara Asean dalam tempoh separuh pertama 2014.

Pelaksanaan Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) 2015

Barangan dengan anggaran nilai RM3.8 bilion dikecualikan GST serta Pemansuhan cukai jualan dan perkhidmatan (SST) menjurus kepada kehilangan hasil kerajaan berjumlah RM13.8 bilion. Manakala Kutipan Hasil Kerajaan Persekutuan diunjurkan sebanyak RM235.2 bilion, peningkatan sebanyak RM10.2 bilion dengan RM690 juta berbanding Jumlah Kutipan melalui (GST) Pelaksanaan Cukai Barang dan Perkhidmatan.

Belanjawan Negara 2015

Bajet 2015 Bertemakan Ekonomi Keperluan Rakyat. Perancangan Belanjawan Negara 2015 bersifat Pro-Rakyat dan akan mengurangkan kebimbangan rakyat mengenai kos sara hidup yang meningkat. #Budget2015

Source: Bajet 2015 Tema Ekonomi Keperluan Rakyat
Permalink: http://www.hootoh.my/2014/10/bajet-2015-tema-ekonomi-keperluan-rakyat.html

Telur Berdiri Tegak ketika Gerhana Bulan


Kenapa Telur Berdiri Sendiri ketika Fenomena Gerhana Bulan. Berlakunya fenomena Gerhana Bulan apabila bulan melintasi bayangan bumi menyebabkan Keadaan menjadi Gelap pada waktu puncak iaitu bulan sepenuhnya berada dalam bayang bumi. Ketika Gerhana Bulan, kedudukan bulan paling hampir dengan Bumi, Maka Tarikan Graviti Bulan menjadi sangat kuat berbanding hari hari lain.

Telur Berdiri Tegak ketika Gerhana Bulan

Sebab Telur berdiri Ketika Gerhana Bulan

Pada waktu Kemuncak Gerhana Bulan inilah bulan berada sangat dekat dengan bumi hingga menyebabkan tarikan graviti bulan sangat kuat hingga mampu menarik Cairan Putih telur ke atas kerana ia kurang tumpat berbanding Kuning Telur. Maka Telur akan Berdiri Tegak dengan sendirinya.

Gerhana Bulan dan Penghidap Darah Tinggi

Ada sumber mengatakan penghidap darah tinggi perlu lebih berhati-hati ketika Gerhana Bulan kerana darah akan berkumpul atau naik di kepala kerana faktor tarikan graviti bulan ini. Adakah ia Benar atau Auta? Mungkin Cikgu Zulfahami Guru Sains Sk Sungai Tong dapat menghuraikan lebih lanjut mengenai Fenomena Gerhana Bulan ini.

Source: Telur Berdiri Tegak ketika Gerhana Bulan
Permalink: http://www.hootoh.my/2014/10/telur-berdiri-tegak-ketika-gerhana-bulan.html

10 Cara Jimatkan Petrol selain Bersyukur


Infographic 10 Cara Jimatkan Petrol selain Bersyukur. Harga petrol RON95 naik 20sen disebabkan kesan pemotongan subsidi bahan api atas perlaksanaan Idea Rasionalisasi Subsidi Minyak di Malaysia. Ada yang mengatakan Tragedi Harga Minyak Naik 20 Sen umpama Mimpi Ngeri, namun tiada gunanya kita Terpekik Terlolong. Bukankah awal-awal lagi Tahun Barang Naik (BN) 2014 sudah viral di media sosial.

10 Cara Jimatkan Petrol selain Bersyukur


10 Cara Jimatkan Petrol selain Bersyukur
Click Infographic Cara Jimatkan Petrol untuk Muat Turun

Sebagai Rakyat Malaysia, Apakah yang telah anda lakukan untuh hadapi Fenomena Kenaikan Harga Minyak di Malaysia. Jangan terlalu Memikirkannya. Bertenang dan terus Sabar kerana pelaksanaan Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST) pula akan datang tidak lama lagi. Usahlah kita asyik menjerit “Harga Minyak Naik Lagi Rakyat Perlu Bercukur” Kata-kata itu doa, nanti betul-betul Kepala jadi Botak. Menyesal pun tiada gunanya.

Source: 10 Cara Jimatkan Petrol selain Bersyukur
Permalink: http://www.hootoh.my/2014/10/10-cara-jimatkan-petrol-selain-bersyukur.html

Program OSH di Sekolah Persekitaran Selamat dan Kondusif


Malaysia Gempar dengan beberapa Tragedi di Sekolah melibatkan pelajar sehingga membawa maut. Program OSH In SchoolKesihatan dan Keselamatan di Sekolah. Kini tiba masanya, aspek keselamatan di sekolah diberi perhatian khusus oleh semua pihak. Adakah Sekolah tidak lagi Selamat untuk Murid dan Guru. Sekolah-sekolah di seluruh Malaysia juga seperti tempat bekerja lainnya, tentunya memerlukan Iklim dan Persekitaran Selamat dan Kondusif untuk proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.
Program OSH di Sekolah Persekitaran Selamat dan Kondusif
Pengerusi Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerja Negara (Niosh), Tan Sri Lee Lam Thye menyelar Pihak Pentadbiran sekolah agar lebih peka dengan kewujudan Program OSH In School Malaysia atau Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan di Sekolah. Inisiatif untuk mempromosi OSH di Sekolah telah dijalankan oleh NIOSH dengan kerjasama badan-badan korporat sejak 2009. Sumber: Kosmo.

Program 3K KPM vs Program OSH In School NIOSH

Adakah ini bermaksud Program 3K (Keselamatan, Kesihatan serta Keceriaan) yang dilaksanakan Kementerian Pelajaran Malaysia tidak mencapai matlamat dan objektif sebenar. Program 3K KPM vs Program OSH In School NIOSH.

Program 3K (Keselamatan, Kesihatan serta Keceriaan)

Program Peningkatan Keselamatan, Kebersihan dan Keindahan Alam Sekitar Sekolah (3K). Program 3K dimulakan pada tahun 1991, bertujuan memastikan semula sekolah mempunyai sistem yang mantap bagi menangani sebarang isi berkaitan dengan keselamatan, kesihatan serta keceriaan sekolah. Rujuk Program 3K KPM.

Apa itu Program OSH in School

Occupational Safety and Health (OSH) in School Programme ini diwujudkan untuk memberikan kesedaran mengenai kepentingan keselamatan dan kesihatan di sekolah. Program ini akan menjadi platform bagi penerapan dan penekanan aspek keselamatan dan kesihatan di sekolah-sekolah sekaligus memupuk budaya selamat dan sihat di kalangan pelajar-pelajar dan guru-guru di seluruh negara. Rujuk Program OSH In School Malaysia.

Apa itu Program OSH in School

Kesihatan dan Keselamatan di Sekolah

Matlamat utama Program OSH in School ialah memupuk budaya selamat dan sihat dikalangan pelajar sekolah sejak awal lagi supaya mereka akan menjadi sumber tenaga manusia yang prihatin terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

Program OSH In School Malaysia

Maka, adalah perlu Pihak sekolah menganjurkan Program Kesihatan dan Keselamatan di Sekolah berikutan seluruh Rakyat Malaysia dikejutkan dengan dua insiden melibatkan keselamatan yang berlaku di sekolah dalam tahun ini. Program OSH di Sekolah khas untuk guru-guru dan para pelajar yang bertujuan untuk mendidik dan meningkatkan kesedaran mengenai aspek keselamatan dan kesihatan diri di dalam dan luar sekolah.#OSH

Source: Program OSH di Sekolah Persekitaran Selamat dan Kondusif
Permalink: http://www.hootoh.my/2014/10/program-osh-di-sekolah-persekitaran.html