Koleksi Soalan Matematik Tahun 3 KSSR


Koleksi Soalan Matematik Tahun 3 berpandukan PBS dan Unit Sukatan Mata Pelajaran Matematik KSSR Tahun 3. Download Soalan M3 atau Instrumen PBS sebagai Ujian Bulanan, Soalan Peperiksaan, Bahan Latihan tambahan dalam menilai perkembagan pembelajaran murid. Instrumen PBS Matematik Tahun 3 ini merupakan Inovasi dari Buku Teks yang dugunakan dalam peroses pembelajaran dan pengajaran harian.

Koleksi Soalan Matematik Tahun 3 KSSR

Instrumen disertakan bersama Rujukan Tahap  Pentaksiran Berasaskan Sekolah sepertimana yang terkandung dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah. Perkongsian 88 Lembaran Kerja Soalan Matematik yang diterbitkan oleh Pengeluar Buku Cemerlang untuk manfaat para guru dan murid-murid seluruh Malaysia. Untuk Download Sila Click link Muat Turun dibawah.
Instrumen 01 – Rujukan: B1 D1 E1
Unit 1: Nombor Hingga 10 000 (Buku Teks Jilid 1: m/s 1 ­ 3, 1)
Muat Turun

Instrumen 02 – Rujukan: B1 D2 E1
Unit 1: Nombor Hingga 10 000 (Buku Teks Jilid 1: m/s 3, 2)
Muat Turun

Instrumen 03 – Rujukan: B2 D1 E1
Unit 1: Nombor Hingga 10 000 (Buku Teks Jilid 1: m/s 4, 3)
Muat Turun

Instrumen 04 – Rujukan: B1 D2 E1
Unit 1: Nombor Hingga 10 000 (Buku Teks Jilid 1: m/s 5 ­ 6, 4)
Muat Turun

Instrumen 05 – Rujukan: B2 D1 E1

Unit 1: Nombor Hingga 10 000 (Buku Teks Jilid 1: m/s 5 ­ 6, 5)
Muat Turun

Instrumen 6 – Rujukan: B1 D1 E1
Unit 1: Nombor Hingga 10 000 (Buku Teks Jilid 1: m/s 7-8, 6)
Muat Turun

Instrumen 7 – Rujukan: B1 D2 E1
Unit 1: Nombor Hingga 10 000 (Buku Teks Jilid 1: m/s 7-8, 7)
Muat Turun

Instrumen 8 – Rujukan: B2 D2 E1

Unit 1: Nombor Hingga 10 000 (Buku Teks Jilid 1: m/s 9-11, 8)
Muat Turun

Instrumen 9 – Rujukan: B2 D2 E2
Unit 1: Nombor Hingga 10 000 (Buku Teks Jilid 1: m/s 12, 9)
Muat Turun

Instrumen 10 – Rujukan: B3 D2 E1
Unit 1: Nombor Hingga 10 000 (Buku Teks Jilid 1: m/s 14-16, 10)
Muat Turun

Instrumen 11- Rujukan: B3 D3 E1
Unit 1: Nombor Hingga 10 000 (Buku Teks Jilid 1: m/s 17, 11)
Muat Turun

Instrumen 12 – Rujukan: B6 D1 E1
Unit 1: Nombor Hingga 10 000 (11)
Muat Turun

Instrumen 13 – Rujukan: B3 D1 E1
Unit 2: Tambah (Buku Teks Jilid 1: m/s 19-26, 13)
Muat Turun

Instrumen 14 – Rujukan: B3 D1 E1
Unit 2: Tambah (Buku Teks Jilid 1: m/s 27-30, 14)
Muat Turun

Instrumen 15 – Rujukan: B4 D1 E1
Unit 2: Tambah (Buku Teks Jilid 1: m/s 32-33, 15)
Muat Turun

Instrumen 16 – Rujukan: B5 D1 E1 B5 D1 E2
Unit 2: Tambah (16)
Muat Turun

Instrumen 17 – Rujukan: B3 D1 E2
Unit 2: Tolak (Buku Teks Jilid 1: m/s 35-43, 17)
Muat Turun

Instrumen 18 – Rujukan: B3 D1 E2
Unit 3: Tolak (Buku Teks Jilid 1: m/s 44-46, 18)
Muat Turun

Instrumen 19 – Rujukan: B4 D1 E2
Unit 3: Tolak (Buku Teks Jilid 1: m/s 48-49, 19)
Muat Turun

Instrumen 20 – Rujukan: B5 D1 E1
Unit 3: Tolak (20)
Muat Turun

Instrumen 21 – Rujukan: B5 D1 E2
Unit 3: Tolak (21)
Muat Turun

Instrumen 22 – Rujukan: B6 D1 E1
Unit 3: Tolak (22)
Muat Turun

Instrumen 23 – Rujukan: B3 D1 E3
Unit 4: Darab (Buku Teks Jilid 1: m/s 61, 23)
Muat Turun

Instrumen 24 – Rujukan: B3 D1 E4
Unit 4: Darab (Buku Teks Jilid 1: m/s 62-66, 24)
Muat Turun

Instrumen 25 – Rujukan: B4 D1 E3
Unit 4: Darab (Buku Teks Jilid 1: m/s 68-69, 25)
Muat Turun

Instrumen 26 – Rujukan: B5 D1 E1 B5 D1 E2
Unit 4: Darab (26)
Muat Turun

Instrumen 27 – Rujukan: B3 D1 E5
Unit 5: Bahagi (Buku Teks Jilid 1: m/s 83, 27)
Muat Turun

Instrumen 28 – Rujukan: B3 D1 E6
Unit 5: Bahagi (Buku Teks Jilid 1: m/s 84-90, 28)
Muat Turun

Instrumen 29 – Rujukan: B4 D1 E4
Unit 5: Bahagi (Buku Teks Jilid 1: m/s 92-93, 29)
Muat Turun

Instrumen 30 – Rujukan: B5 D1 E1 B5 D1 E2
Unit 5: Bahagi (30)
Muat Turun

Instrumen 32 – Rujukan: B2 D3 E2
Unit 6: Pecahan (Buku Teks Jilid 1: m/s 95-97, 32)
Muat Turun

Instrumen 33 – Rujukan: B3 D4 E1
Unit 6: Pecahan (Buku Teks Jilid 1: m/s 98-99, 33)
Muat Turun

Instrumen 34 – Rujukan: B3 D4 E2
Unit 6: Pecahan (Buku Teks Jilid 1: m/s 100-101, 34)
Muat Turun

Instrumen 35 – Rujukan: B2 D4 E1
Unit 7: Perpuluhan (Buku Teks Jilid 1: m/s 103-104, 35)
Muat Turun

Instrumen 36 – Rujukan: B2 D4 E2
Unit 7: Perpuluhan (Buku Teks Jilid 1: m/s 103-104, 36)
Muat Turun

Instrumen 37 – Rujukan: B3 D5 E1
Unit 7: Perpuluhan (Buku Teks Jilid 1: m/s 104, 37)
Muat Turun

Instrumen 38 – Rujukan: B3 D5 E2
Unit 7: Perpuluhan (Buku Teks Jilid 1: m/s 105-106, 38)
Muat Turun

Instrumen 39 – Rujukan: B3 D5 E3
Unit 7: Perpuluhan (Buku Teks Jilid 1: m/s 107, 39)
Muat Turun

Instrumen 40 – Rujukan: B6 D1 E1
Unit 7: Perpuluhan (40)
Muat Turun

Instrumen 41 – Rujukan: B1 D3 E1

Unit 8: Peratus (Buku Teks Jilid 1: m/s 109, 41)
Muat Turun

Instrumen 42 – Rujukan: B2 D5 E1
Unit 8: Peratus (Buku Teks Jilid 1: m/s 110-111, 42)
Muat Turun

Instrumen 43 – Rujukan: B3 D6 E1
Unit 8: Peratus (Buku Teks Jilid 1: m/s 112-113, 43)
Muat Turun

Instrumen 44 – Rujukan: B3 D6 E1
Unit 8: Peratus (Buku Teks Jilid 1: m/s 112-113, 44)
Muat Turun

Instrumen 45 – Rujukan: B2 D6 E1
Unit 9: Wang (Buku Teks Jilid 2: m/s 1-2, 45)
Muat Turun

Instrumen 46 – Rujukan: B3 D1 E7
Unit 9: Wang (Buku Teks Jilid 2: m/s 3-4, 46)
Muat Turun

Instrumen 47 – Rujukan: B3 D1 E7
Unit 9: Wang (Buku Teks Jilid 2: m/s 5-6, 47)
Muat Turun

Instrumen 48 – Rujukan: B3 D1 E8
Unit 9: Wang (Buku Teks Jilid 2: m/s 7-8, 48)
Muat Turun

Instrumen 49 – Rujukan: B3 D1 E8
Unit 9: Wang (Buku Teks Jilid 2: m/s 9-10, 49)
Muat Turun

Instrumen 50 – Rujukan: B3 D1 E9
Unit 9: Wang (Buku Teks Jilid 2: m/s 11-12, 50)
Muat Turun

Instrumen 51 – Rujukan: B3 D1 E10
Unit 9: Wang (Buku Teks Jilid 2: m/s 13-14, 51)
Muat Turun

Instrumen 52 – Rujukan: B4 D1 E5
Unit 9: Wang (Buku Teks Jilid 1: m/s 16-17, 52)
Muat Turun

Instrumen 53 – Rujukan: B5 D1 E1
Unit 9: Wang (53)
Muat Turun

Instrumen 54 – Rujukan: B5 D1 E2

Unit 9: Wang (54)
Muat Turun

Instrumen 55 – Rujukan: B2 D7 E2
Unit 10: Masa dan Waktu (Buku Teks Jilid 2: m/s 19-20, 55)
Muat Turun

Instrumen 56 – Rujukan: B2 D7 E2
Unit 10: Masa dan Waktu (Buku Teks Jilid 2: m/s 23, 56)
Muat Turun

Instrumen 57 – Rujukan: B2 D7 E1
Unit 10: Masa dan Waktu (Buku Teks Jilid 2: m/s 24-26, 57)
Muat Turun

Instrumen 58 – Rujukan: B3 D1 E11
Unit 10: Masa dan Waktu (Buku Teks Jilid 2: m/s 27-28, 58)
Muat Turun

Instrumen 59 – Rujukan: B3 D1 E12
Unit 10: Masa dan Waktu (Buku Teks Jilid 2: m/s 29-30, 59)
Muat Turun

Instrumen 60 – Rujukan: B3 D1 E13
Unit 10: Masa dan Waktu (Buku Teks Jilid 2: m/s 31-32, 60)
Muat Turun

Instrumen 61 – Rujukan: B4 D1 E6
Unit 10: Masa dan Waktu (Buku Teks Jilid 2: m/s 34-35, 61)
Muat Turun

Instrumen 62 – Rujukan: B5 D1 E1 B5 D1 E2
Unit 10: Masa dan Waktu (62)
Muat Turun

Instrumen 63 – Rujukan: B2 D7 E1
Unit 11: Panjang (Buku Teks Jilid 2: m/s 37, 63)
Muat Turun

Instrumen 64 – Rujukan: B3 D1 E11
Unit 11: Panjang (Buku Teks Jilid 2: m/s 39-40, 64)
Muat Turun

Instrumen 65 – Rujukan: B3 D1 E12
Unit 11: Panjang (Buku Teks Jilid 2: m/s 41-42, 65)
Muat Turun

Instrumen 66 – Rujukan: B3 D1 E13
Unit 11: Panjang (Buku Teks Jilid 2: m/s 43-46, 66)
Muat Turun

Instrumen 67 – Rujukan: B4 D1 E6
Unit 11: Panjang (Buku Teks Jilid 2: m/s 48-49, 67)
Muat Turun

Instrumen 62 – Rujukan: B5 D1 E1 B5 D1 E2
Unit 11: Panjang (68)
Muat Turun

Instrumen 69 – Rujukan: B2 D7 E1
Unit 12: Jisim (Buku Teks Jilid 2: m/s 51, 69)
Muat Turun

Instrumen 70 – Rujukan: B3 D1 E11
Unit 12: Jisim (Buku Teks Jilid 2: m/s 53-54, 70)
Muat Turun

Instrumen 71 – Rujukan: B3 D1 E12
Unit 12: Jisim (Buku Teks Jilid 2: m/s 55-56, 71)
Muat Turun

Instrumen 72 – Rujukan: B3 D1 E13
Unit 12: Jisim (Buku Teks Jilid 2: m/s 57-60, 72)
Muat Turun

 Instrumen 73 – Rujukan: B4 D1 E6
Unit 12: Jisim (Buku Teks Jilid 2: m/s 62-63, 73)
Muat Turun

Instrumen 74 – Rujukan: B5 D1 E1 B5 D1 E2
Unit 12: Jisim (74)
Muat Turun

Instrumen 75 – Rujukan: B2 D7 E1
Unit 13: Isi Padu Cecair (Buku Teks Jilid 2: m/s 65, 75)
Muat Turun

Instrumen 76 – Rujukan: B3 D1 E11
Unit 13: Isi Padu Cecair (Buku Teks Jilid 2: m/s 67-68, 76)
Muat Turun

Instrumen 77 – Rujukan: B3 D1 E12
Unit 13: Isi Padu Cecair (Buku Teks Jilid 2: m/s 69-70, 77)
Muat Turun

Instrumen 78 – Rujukan: B3 D1 E13
Unit 13: Isi Padu Cecair (Buku Teks Jilid 2: m/s 71-74, 78)
Muat Turun

Instrumen 79 – Rujukan: B4 D1 E6
Unit 13: Isi Padu Cecair (Buku Teks Jilid 2: m/s 76-77, 79)
Muat Turun

Instrumen 80 – Rujukan: B5 D1 E1 B5 D1 E2
Unit 13: Isi Padu Cecair (80)
Muat Turun

Instrumen 81 – Rujukan: B1 D4 E1
Unit 14: Bentuk (Buku Teks Jilid 2: m/s 79, 81)
Muat Turun

Instrumen 82 – Rujukan: B2 D8 E1
Unit 14: Bentuk (Buku Teks Jilid 2: m/s 80-82, 82)
Muat Turun

Instrumen 83 – Rujukan: B1 D4 E1
Unit 14: Bentuk (Buku Teks Jilid 2: m/s 83, 83)
Muat Turun

Instrumen 84 – Rujukan: B2 D8 E1
Unit 14: Bentuk (Buku Teks Jilid 2: m/s 84, 84)
Muat Turun

Instrumen 85 – Rujukan: B3 D7 E1
Unit 14: Isi Padu Cecair (Buku Teks Jilid 2: m/s 86-87, 85)
Muat Turun

Instrumen 86 – Rujukan: B6 D1 E1

Unit 14: Bentuk (86)
Muat Turun

Instrumen 87 – Rujukan: B3 D8 E1
Unit 15: Data (Buku Teks Jilid 2: m/s 90-91, 87)
Muat Turun

Instrumen 88 – Rujukan: B5 D1 E2
Unit 15: Data (88)
Muat Turun

Inovasi PBS Matematik Tahun 3 KSSR

Perkongsian Soalan Matematik Sekolah Rendah. Semua dokumen-dokumen di atas hanyalah perkongsian dan hebahan dari Laman Hootoh Blog. Bahan Muat Turun adalah percuma. Dokumen adalah ulang siar dan host asal iaitu Cemerlang. Semua penggunaan atau pengeluaran semula bahan untuk mendapatkan keuntungan adalah dilarang. Manakala urusan lanjut dan penghargaan boleh terus ke pemilik asal. Hootoh Tudia tiada sebarang kepentingan pribadi dan Perkongsian ini semata-mata bertujuan untuk perkembangan ilmu dan kecemerlangan pendidikan. Untuk Download Soalan Dunia Sains dan Teknologi Tahun 3 sila ke Instrumen DST Thn 3.

Source: Koleksi Soalan Matematik Tahun 3 KSSR
Permalink: http://www.hootoh.my/2014/10/koleksi-soalan-matematik-tahun-3-kssr.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s